Podgląd aktualności

Zmiany w umowie kredytowej 2012-01-16 22:46
Umowa kredytowa to najważniejszy dokument związany z zaciąganym przez nas kredytem. Jeśli przed jej podpisaniem zadbamy, by zawierała korzystne dla nas zapisy, możemy mieć pewność, że ominą nas nieplanowane koszty i rozczarowanie związane z droższym niż sądziliśmy kredytem.

Umowa kredytowa zawiera takie dane jak: oprocentowanie kredytu, marże banku, harmonogram spłaty, warunki wypowiedzenia umowy czy przedterminowej spłaty. Jest dokumentem, który – jak w przypadku kredytów hipotecznych – wiąże kredytobiorcę z bankiem na długie lata. Co się dzieje, kiedy któraś ze stron chciałaby, już po jej podpisaniu zmienić warunki kredytowania?


Umowa zmienną jest
Jeśli podpisywaliśmy umowę w pośpiechu, nie wczytując się szczegółowo w jej treść może nas czekać „niespodzianka” w postaci niekorzystnych dla nas zapisów. Jednym z nich jest przenoszenie niektórych istotnych ustaleń z umowy kredytowej do regulaminu banku. Jeśli podpisujemy tak skonstruowaną umowę, deklarujemy, że akceptujemy postanowienia regulaminu. Taki zapis to pułapka, bowiem regulamin jest wewnętrznym dokumentem banku (zawiera m.in. zbiór zasad ustalania i zmiany oprocentowania) i bank może go bez naszej zgody zmieniać - raczej na naszą niż swoją niekorzyść.


WARTO WIEDZIEĆ
Spread (dla kredytu walutowego) to różnica między kursem kupna (wypłaty), a sprzedaży (spłaty) zaciągniętego kredytu. Jest ukrytą marżą, czyli dodatkowym zyskiem banku.

Potencjalne zagrożenie dla naszej kieszeni niosą również wszelkie otwarte i mało konkretne sformułowania i zapisy, np. dotyczące spreadu. Ponieważ spread nie jest precyzyjnie określony, banki same kształtują jego wysokość. Według rynkowych danych wskaźnik ten dla kredytów we frankach szwajcarskich, czyli najpopularniejszej ostatnio dla kredytów hipotecznych walucie, wzrósł nawet dwukrotnie, a to dla spłacającego kredyt oznacza konieczność płacenia wyższych rat.


WARTO WIEDZIEĆ
Refinansowanie kredytu oznacza przeniesienie kredytu z banku do banku. Kredytobiorca spłaca w całości zaciągnięte zobowiązanie ze środków z nowego kredytu w innym banku.

W przypadku zapisów w umowie kredytowej zależność jest prosta, im bardziej precyzyjnie i jednoznacznie zostały określone obowiązki kredytobiorcy, tym większa pewność, że nie zaskoczą go nieprzewidziane koszty związane z danym kredytem. Warto pamiętać o przestrzeganiu tych podstawowych zasad bezpieczeństwa przy zawieraniu umowy, bo kiedy bank zdobędzie już nasz podpis, trudno będzie skłonić go do zmiany warunków. Będziemy mogli wtedy jedynie zmienić bank i zdecydować się na refinansowanie kredytu, co niestety również pociąga za sobą koszty. Co nam pozostaje w innym wypadku? Możemy albo zaakceptować niekorzystne dla nas zapisy, albo wypowiedzieć umowę kredytu, ale wtedy musimy zwrócić bankowi wszystkie pożyczone pieniądze.


Spłacę ratę, ale później, czyli kredyt na wakacjach
Nieprzewidziane wydatki bądź przejściowe trudności finansowe mogą stać się istotną przeszkodą w terminowej spłacie rat naszego kredytu. Podobnym problemom wychodzi naprzeciw rozwiązanie potocznie zwane wakacjami kredytowymi, dzięki któremu bank pozwala klientom zawiesić spłatę kredytu na pewien okres - najczęściej jeden miesiąc, chociaż niektóre banki akceptują nawet sześciomiesięczne zawieszenie spłaty. Niektórzy kredytodawcy dopuszczają taką możliwość raz w roku, inni tylko raz w całym okresie kredytowania.


WARTO WIEDZIEĆ
„Zły kredyt” to w uproszczeniu taki kredyt, którego z różnych powodów kredytobiorca nie spłaca.

Kiedy już zdecydujemy się na zawieszenie spłaty kredytu, powinniśmy złożyć w naszym banku (z odpowiednim wyprzedzeniem) pisemną prośbę o zawieszenie spłaty. Bank najczęściej pozytywnie rozpatruje takie podania, chyba że już mamy problemy finansowe lub zalegamy z bieżącą spłatą naszych rat. Banki chętnie godzą się na wakacje kredytowe (to m.in. wpływ kryzysu), obawiają się bowiem, że kredytobiorca może w ogóle przestać spłacać zadłużenie i powiększy pulę tzw. złych kredytów.

Zanim ostatecznie zdecydujemy się na kredytowe wakacje, warto rozważyć wszystkie za i przeciw i sprawdzić, czy taka operacja na pewno się nam opłaca. Część banków zwalnia nas z płacenia, ale jedynie części kapitałowej raty, zaś spłata odsetek obowiązuje nas nadal, zyskujemy więc niewiele. Eksperci raczej odradzają korzystanie z tego rozwiązania, bo w ostatecznym rozrachunku za zawieszenie spłaty będziemy musieli dodatkowo zapłacić. Bank albo wydłuży nam cały okres kredytowania o te miesiące, kiedy byliśmy zwolnieni z płacenia, albo podniesie wysokość rat.


Chcę spłacić kredyt wcześniej
To prawdopodobnie marzenie każdego dłużnika, które wcale nie jest takie nierealne. Jeśli otrzymamy spadek albo wygramy na loterii, to oczywiście będziemy chcieli skorzystać z okazji, aby spłacić od razu nasz dług. O ile dla nas to bardzo korzystna sytuacja, banku wcale nie ucieszy, bo nasza wcześniejsza spłata spowoduje, że straci on wpływy z płaconych przez nas odsetek. Właśnie dlatego banki niezbyt chętnie akceptują wcześniejsze spłaty. Warunki i koszty (bo takie zazwyczaj występują) określa zawsze umowa kredytowa. Czasem bank może wyznaczyć wysokość opłaty ma podstawie swojej tabeli opłat i prowizji. Zwykle wysokość takiej prowizji to od 0,5% do 3%. Oprócz tego bank może nas obciążyć prowizją za rozpisanie nowego harmonogramu spłaty kredytu.

Z punktu widzenia kredytobiorcy najlepszy jest więc taki kredyt, który będzie mógł w całości i w każdej chwili spłacić, bez dodatkowych opłat. Jednak na rynku o taki kredyt naprawdę trudno. Bank niechętnie rezygnuje z zaplanowanych wpływów. Jeśli zaakceptuje wcześniejszą spłatę kredytu, to często pod pewnymi warunkami – np. zastrzegając w umowie czas, po którym wcześniejsza spłata jest możliwa, lub wyznaczając opłatę (zwykle dość wysoką) za taką operację.

Bez względu na to, czy uda się nam spłacić zaciągnięty kredyt wcześniej, czy zgodnie z umową, bank powinien wydać nam bardzo ważny dokument – zaświadczenie o całkowitej spłacie kredytu. I dotrwanie w zdrowiu do tego momentu wszystkim kredytobiorcom życzymy.

Autor: Monika Kaszuba
Źródło: polskieradio.pl
Wydawca: taakiDOM.pl
« Powrót