Podgląd aktualności

Na każdą potrzebę... kredyt 2012-01-16 22:54
Dziś kredyt jest jak dobry garnitur - szyty na miarę. Im bardziej bank dopasuje go do potrzeb i oczekiwań swoich klientów, tym większe prawdopodobieństwo, że skorzystają oni właśnie z jego oferty. Banki dbają o to, by portfolio ich produktów zaspokajało potrzeby jak najszerszego grona potencjalnych klientów. Dopasowują więc ofertę kredytową do potrzeb zarówno klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.


Kredyt kredytowi nierówny
Klasyfikację kredytów można tak naprawdę przeprowadzić w oparciu o różne kryteria, z których najważniejsze to: czas kredytowania, forma kredytu, cel, sposób zabezpieczenia spłaty, waluta. Przy czym kategorie te często się zazębiają i wzajemnie uzupełniają. Jeśli za podstawowe kryterium przyjmiemy czas spłaty kredytu, to będziemy mówić o kredytach krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych. W bankowych regulaminach obowiązuje następująca klasyfikacja:

krótkoterminowe – udzielane na okres nie dłuższy niż 1 rok

średnioterminowe – termin spłaty od 1 do 3-5 lat

długoterminowe – zwykle powyżej 3-5 lat

Klasyfikacja ta określa w jakim terminie kredyt powinien zostać zwrócony przez dłużnika. Dokładne terminy, jak również harmonogram spłaty określa tutaj zawsze umowa kredytowa.


W złotówkach czy w walucie?

Przewalutowanie kredytu
To przeliczenie niespłaconej kwoty kredytu na złotówki lub inną walutę niż ta, w której zaciągaliśmy kredyt. Rodzaj zabezpieczenia przed niekorzystnymi zmianami kursów walut. Jak przy każdej operacji bankowej, tu także trzeba zapłacić prowizję – zwykle 1-2% wartości całego kredytu.

Kredyty możemy również podzielić ze względu na walutę, w jakiej są udzielane. Złotówkowe, to te w naszej walucie rodzimej, dewizowe udzielane są w walutach obcych. Kredyty walutowe, zwane też denominowanymi, w pewnym momencie stały się najpopularniejszymi kredytami na rynku, szczególnie w przypadku kredytów hipotecznych – przeznaczonych na zakup mieszkania. Taki kredyt jest rozliczany w obcej walucie (popularne są euro, frank szwajcarski, dolar amerykański, a nawet japoński jen), a jego atrakcyjność zapewnia oprocentowanie niższe niż w przypadku kredytów złotówkowych, co przekłada się na niższy całkowity koszt kredytu i niższe raty. Klient jest też w stanie zaciągnąć wyższy kredyt niż w przypadku złotówek. Oczywiście kredyty denominowane mają też swoje wady. Taki kredyt jest bardzo podatny na zmiany kursów walut. Zyskujemy, kiedy złoty się umacnia, ale kiedy jego kurs spada, możemy stracić (czyli płacić wyższe raty niż się spodziewaliśmy).


Kredyt na konkretny cel
Innym ważnym kryterium jest cel, na jaki chcemy przeznaczyć pieniądze z kredytu. Popularne są kredyty obrotowe udzielane firmom na bieżące wydatki – związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Najczęściej to właśnie przedsiębiorstwa zaciągają kredyty inwestycyjne, czyli takie, które posłużą finansowaniu różnych ekonomicznych przedsięwzięć nastawionych na osiągnięcie zysku. Przedsiębiorcy zaciągający takie kredyty mogą przeznaczyć je np. na sfinansowanie inwestycji takich jak zakup maszyn, samochodów, ale również papierów wartościowych. Najczęściej jednak bank udziela takiego kredytu, gdy dana firma wykaże finansową płynność i zasadność inwestycji, która ma być finansowana za pomocą kredytu.

Klienci indywidualni mogą zaciągać kredyty gotówkowe na zakup konkretnych przedmiotów albo okolicznościowe – na przykład popularne kredyty wakacyjne czy świąteczne, które pomagają sfinansować wymarzony wyjazd urlopowy lub świąteczne wydatki. Kredyt samochodowy pomoże nam zrealizować plany dotyczące zakupu własnych czterech kółek, a dzięki kredytowi hipotecznemu kupimy własne mieszkanie. Ten ostatni należy do kredytów długoterminowych, czyli takich, które mają bardzo długi okres spłaty (w niektórych bankach nawet 40 lat), a jego kwoty należą do najwyższych.


Zabezpieczenie kredytu
Pożyczając nam pieniądze bank ponosi ryzyko. Z różnych przyczyn może się zdarzyć, że kredytobiorca nie będzie w stanie spłacić swojego zobowiązania. Pierwszym krokiem, który to ryzyko minimalizuje jest badanie zdolności kredytowej klienta. Bank może również zażądać dodatkowego zabezpieczenia. Forma tego zabezpieczenia to kolejne kryterium wg którego możemy podzielić oferty kredytowe dostępne na rynku. W przypadku kredytów na zakup mieszkania popularnym zabezpieczeniem jest tzw. hipoteka. Ustanawia się ją na nieruchomości, która jest własnością kredytobiorcy. Wierzyciel zyskuje dzięki temu pierwszeństwo w dochodzeniu swoich praw.

Podmioty gospodarcze mogą się też ubiegać o kredyt lombardowy. W tym przypadku zabezpieczeniem dla banku jest zastaw w postaci papierów wartościowych, towarów czy metali szlachetnych. Jeśli kredytobiorca nie spłaca kredytu, bank ma prawo taki zastaw sprzedać, by odzyskać pieniądze. Regułą jest, że suma takiego kredytu będzie niższa niż wartość samego zastawu, ponieważ wartość towaru, który jest zastawem może spaść.


Kredyty na specjalnych zasadach

WARTO WIEDZIEĆ
Karencja w spłacie to okres, w którym kredytobiorca jest zwolniony z obowiązku spłaty pożyczonego od banku kapitału. Zobowiązania finansowe przesuwają się w czasie o ten okres.

Kredyty preferencyjne, bo o nich mowa, są udzielane na specjalnych (ulgowych) zasadach. Jednak na specjalne traktowanie mogą liczyć tylko niektórzy kredytobiorcy. Taką grupą są np. studenci. Kredyt studencki jest udzielany na bardzo korzystnych warunkach, o które bardzo trudno w przypadku kredytów innego rodzaju. Studenci otrzymują kredyt na okres studiów, mimo że nie osiągają przychodów. Jest to możliwe ponieważ państwo pokrywa część oprocentowania, a sam kredyt nie wymaga własnego wkładu pieniężnego. Dopuszczalna jest też karencja w spłacie zarówno kredytu, jak i odsetek, a za takie operacje jak wcześniejsza spłata bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat (jak ma to miejsce w przypadku klientów komercyjnych).

Na kredyty preferencyjne mogą również liczyć rodziny osiągające niskie dochody, które potrzebują kredytu na zakup mieszkania. Taka forma kredytowania jest również popularna wśród rolników. W ich przypadku kredytów preferencyjnych udzielają banki, ale przy wsparciu Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Środki z nich mogą być wykorzystane na zakup gruntów, budynków lub maszyn rolniczych. Rolnicy mogą otrzymać wsparcie w wysokości nawet 50% całej kwoty kredytu. Instytucje i urzędy również mogą liczyć na wsparcie i pomoc w spłacie kredytów np. na budowę oczyszczalni ścieków, gazociągów czy innego rodzaju infrastruktury. Dofinansowania udzielają wtedy agencje rządowe lub fundusze pomocowe z Unii Europejskiej.  

Autor: Monika Kaszuba
Źródło: polskieradio.pl
Wydawca: taakiDOM.pl

« Powrót