Procedura

Procedura rozpoczęcia publikacji ogłoszeń na TAKIDOMPrzedstawiamy ofertę publikacji ogłoszeń zgodnie z cennikiem.


takidom.pl/pages/Cennik_biura_nieruchomosci.html

przez pierwsze trzy miesiące obowiązuje połowa ceny.Po wyborze limitu ogłoszeń przesyłamy projekt umowy i regulamin. Umowa zgodnie z KC dla swej

ważności nie wymaga podpisu.


https://takidom.pl/pages/Regulamin.html
Wraz z projektem umowy przesyłamy dane do ustawienia eksportu ofert na nasz portal.
Ustawienie eksportu ofert na nasz portal z hasłem przesłanym wraz z umową oznacza, iż 

akceptujecie Państwo warunki współpracy.
Po wczytaniu ofert na naszym portal, włączana jest usługa płatna taka jaka została zaoferowana w

umowie, wystawiana jest faktura dla pierwszego cyklu rozliczeniowego z 14-dniowym terminem 

płatności.


Ze względu na trzymiesięczny okres promocyjny, umowę można rozwiązać z 

zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc na koniec cyklu rozliczeniowego. 

Wystarczy przesłać wypowiedzenie na adres biuro@taakidom.pl adres ten nie zmienił się od samego 

początku, czyli od 2011 roku.


Wszelkie statystyki dotyczące ruchu są udostępniane na indywidualnym koncie użytkownika.

Zapytania kierowane są zarówno na adres opiekuna oferty, jak i właściciela konta.