Podgląd aktualności

MIB: więcej wniosków o społeczne budownictwo czynszowe (komunikat) 2017-11-07 16:57


- MIB informuje:

- Dziękuję wszystkim samorządom, które złożyły wnioski w jesiennej edycji rządowych programów wspierających społeczne budownictwo czynszowe, w tym komunalne. Samorządy i organizacje pozarządowe są niezwykle ważnym partnerem rządu w realizacji pakietu działań Mieszkanie Plus w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego. Zwiększone zainteresowanie inwestorów programem wynika z przeprowadzonych przez MIB zmian w ustawie. Mam nadzieję na przyjęcie kolejnych zmian, które usprawnią działanie programów – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podsumowując jesienny nabór wniosków do dwóch rządowych programów wspierających społeczne budownictwo czynszowe.

Skuteczne wsparcie dla społecznego budownictwa czynszowego to drugi filar główny Narodowego Programu Mieszkaniowego. To budownictwo jest przeznaczone dla osób mniej zarabiających, bądź w trudnej sytuacji życiowej. W ramach programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego samorządy gminne oraz organizacje pożytku publicznego mogą ubiegać się o bezzwrotne finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat. Z programu popierania społecznego budownictwa czynszowego towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe i spółki gminne mogą ubiegać się o finansowanie zwrotne (pokrywające do 75 proc. kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego), udzielanego na preferencyjnych warunkach przez BGK ze środków własnych, z dopłatą do preferencyjnego oprocentowania ze środków budżetu państwa.

W ramach jesiennej edycji obu programów wnioskodawcy złożyli 155 wniosków, na utworzenie ponad 3900 mieszkań o niskim bądź umiarkowanym czynszu. Inwestorzy wnioskują o kwotę ponad 380 mln zł.

Zainteresowanie w ramach jesiennej edycji programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego jest porównywalne do zainteresowania z wiosennej edycji składania wniosków, która miała miejsce w marcu br. Zgłoszone przez samorządy lokalne zapotrzebowanie na środki , jak również środki dostępne na ten cel w Funduszu Dopłat, wskazują, że większość wniosków z edycji jesiennej zostanie zakwalifikowanych do finansowego wsparcia. Istotny wpływ na zwiększone zainteresowanie programem będą miały zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, która obecnie procedowana jest przez resort infrastruktury i budownictwa.

Natomiast jesienna edycja programu popierania społecznego budownictwa czynszowego potwierdza pozytywną reakcję inwestorów na zmiany wprowadzone do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w sierpniu tego roku (z inicjatywy Ministra Infrastruktury i Budownictwa). Przyjęte rozwiązania, m.in.:

- złagodzenie warunku wynajęcia minimum 50 proc. lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego osobom wychowującym dzieci,

- podwyższenie poziomu partycypacji z 25 do 30 proc. kosztów przedsięwzięcia, czy też

- podwyższenie limitu dochodów uprawniających do najmu lokalu mieszkalnego,

miały na celu ułatwienie inwestorom realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, także poprzez dopuszczenie do realizacji w ramach programu mieszkań spółdzielczych lokatorskich, ułatwienie gospodarowania powstałym zasobem oraz przyczynić się do zwiększenia zainteresowania uczestnictwem w programie. W porównaniu z poprzednią edycją programu, która miała miejsce we wrześniu 2016 r., wzrost liczby złożonych przez inwestorów wniosków wyniósł 27,5 proc. Wszyscy wnioskodawcy, którzy uzyskają pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej, uzyskają wnioskowane finansowanie.

« Powrót